Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri esittää Kaisa Hakalaa, Anita Patasta ja Wiking Vuorta. Demarinuorten liittohallitukseen. Piiri asetti ehdokkaansa kevätkokouksessaan 26.4.

”Helsingin demarinuorten toiminta on kehittynyt viimeisen vuoden aikana valtavasti ja olemme saaneet paljon uusia toimijoita mukaan. Voin piirin puheenjohtajana olla ylpeä siitä, että meillä on itseni lisäksi tarjota liiton käyttöön kaksi erinomaista, motivoitunutta ehdokasta, jotka tuovat varmasti uutta puhtia myös demarinuorten valtakunnalliseen toimintaan.”, piirin puheenjohtaja Vuori kommentoi ehdokasasettelua.

Kaisa Hakala (27) on opintojaan viimeistelevä sosionomiopiskelija ja pitkän linjan opiskelija-aktiivi. Kokemusta hänelle on kertynyt mm. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin hallituksessa ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtajana. Kaisa haluaa demarinuorten peräänkuuluttavan entistä vahvemmin sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tuovan esiin nuoren sukupolven ongelmia, sekä tarjoavan niihin ennakkoluulottomasti ratkaisuja. Liittohallituksessa hän haluaa keskittyä erityisesti uusien aktiivien tukemiseen.

Anita Patanen (25) työskentelee Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssilla ja toimii Helsingin piirin hallituksessa jäsentiimin vastaavana. Anitalla on kokemusta järjestöjen ja yhteistyökumppanuuksien kehittämisestä, sekä viestinnästä ja projektinhallinnasta työn ja luottamustehtävien kautta. Tällä hetkellä hän toimii myös kahdessa urheiluseurassa hallituksen jäsenenä.  Aktiivisuus, innostuneisuus ja täysipainoinen paneutuminen asiakysymyksiin ovat Anitan vahvuuksia. Liittohallituksessa hän haluaa järjestöllisen kehittämisen lisäksi keskittyä erityisesti pitämään pitää esillä kestävään kehitykseen ja työttömyyteen liittyviä kysymyksiä.

Wiking Vuori (23) on oikeustieteen ylioppilas ja toimii toista kautta Helsingin demarinuorten puheenjohtajana. Wikingillä on laajaa kokemusta järjestöistä niin työntekijänä kuin luottamushenkilönä ja hän on toiminut mm. Suomen Lukiolaisten Liiton liittohallituksessa ja liiton koulutuspoliittisena asiantuntijana. Hän toimii myös aktiivisesti kirkon luottamustehtävissä. Wikingin vahvuuksia ovat laaja järjestökokemus sekä vahva talousosaaminen. Hän haluaa keskittyä liittohallituksessa erityisesti piirien toiminnan
tukemiseen ja uskottavan sekä johdonmukaisen poliittisen toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Piirin järjestösihteeri Aarni Suvitie
040 9330309
aarni.suvitie@demarinuoret.fi